Velkommen som ny lejer hos ejendomsselskabet Lunderuplund ApS


Vores udlejningsteam består af to ejendomsadministratorer, der sørger for fremvisning af det ønskede lejemål, udarbejdelse af lejekontrakten og besvarelse af eventuelle spørgsmål du måtte have i forbindelse med dit kommende lejeophold hos os.


Efter lejekontrakten er underskrevet, aftales indflytningssyn og udlevering af nøgler i god tid inden din indflytning i lejemålet. Vores ejendomsadministratorer vil i løbet af lejeforholdet sørge for bl.a. opkrævning af din husleje, udsendelse af relevante varslingsskrivelser og besvarelse af øvrige henvendelser fra dig.


Dette skal du gøre, hvis du har låst dig selv ude

Du skal kontakte en autoriseret låsesmed, hvis du har brug for hjælp til oplukning af din bolig eller lejlighed. Låsesmeden har nemlig adgang til special værktøj og kan på ganske få minutter åbne din dør, så du kan komme ind i varmen igen. Alternativt kan du kontakte vores vicevært på mobil: +45 29 63 25 38. Det koster et servicegebyr på kr. 400,00 ex. moms pr. påbegyndt time inden for normal åbningstid mellem kl. 08.00-16.00. Har du brug for hjælp efter kl. 16.00, koster det et servicegebyr på kr. 500,00 ex. moms pr. påbegyndt time. Vi gør opmærksom på, at de nævnte beløb skal betales kontant eller via MobilePay: 619724, når vi ankommer til din adresse. Har du mistet din nøgle enten ved tyveri eller tabt nøglen, skal dette meddeles til kontoret omgående på mobil: +45 60 11 06 11.  


Opsigelse og fraflytning af dit lejemål

Ønsker du at opsige dit lejemål, skal dette meddeles skriftligt og sendes via rekommanderet brev eller pr. e-mail til: info@proanno.dk. Er lejekontrakten underskrevet af flere lejere, skal der indsendes en opsigelse pr. underskriver, før lejemålet kan opsiges. Opsigelsesfristen vil typisk være løbende måned + 3 måneder. Lejer du et acessorisk enkeltværelse er opsigelsesvarslet løbende måned + 1 måned. Vær opmærksom på, at lejemålet i de fleste tilfælde skal fraflyttes 14 dage før udløbet af opsigelsesperioden, således at vores håndværkere kan istandsætte lejemålet, inden en ny lejer flytter ind.


Ønsker du at fraflytte lejemålet tidligere end den i lejekontrakten anførte frist, meddeles dette ejendomsadministratoren i din opsigelse, hvorefter vi bestræber os på at genudleje dit lejemål hurtigst muligt. Ved fraflytning af lejemålet skal der foretages et flyttesyn, hvor både du som lejer og udlejningskonsulent/ejendomsadministrator er til stede for at gennemgå mulige istandsættelsesarbejder. Vores ejendomsadministrator sørger på baggrund af flyttesynet og eventuelle mellemværender for afregning af depositum. Såfremt du måtte have et tilgodehavende hos os, udbetales dette til et af dig oplyst bankkontonummer inden for 4-6 uger.


Kontakt os venligst i god tid inden den meddelte fraflytningsdato, så vi kan aftale en tid for afholdelse af flyttesynet.


VED AKUTTE EJENDOMSSKADER

Ved en akut skade forstås eksempelvis vand- eller brandskade, strømsvigt eller anden akut bygningsskade, som kræver omgående afhjælpning. Opstår skaden uden for vores normale åbningstid, kontakt straks vagthavende vicevært på nedenstående nummer.


Vagttelefon (Lunderuplund ApS)

+45 29 63 25 38

Vagttelefon (Bording ErhvervsPark ApS)

+45 60 46 65 34

Vagttelefon (Ullerslev ErhvervsPark ApS)

+45 21 93 59 65


VORES VICEVÆRTER